Näitus: sotsiaalkampaaniad välimeedias


8.novembril toimus Välisministeeriumis Riigikantselei poolt korraldatud seminar teemal „Teavituskampaaniate planeerimine ja läbiviimine“. Seminar oli suunatud ministeeriumite sisuloomega ja kommunikatsiooniga tegelevatele inimestele ning riigiasutuste turundusjuhtidele eesmärgiga efektiivistada teavituskampaaniate korraldamist. JCDecaux´l oli rõõm korraldada antud ürituse raames välimeedias eksponeeritud sotsiaalkampaaniate näitus, mille käigus analüüsiti JCDecaux esindajate poolt üksikasjalikult kujunduste ülesehitust ning sobilikkust sihtrühmale. Kommentaare jagasid ka kampaaniaid korraldanud turundusjuhid.

JCDecaux tänab Riigikantseleid ning kõiki kliente edukate kampaaniate ees.

IMG_9247