JCDecaux tarnijate tegevusjuhend

JCDecaux’ tarnijate tegevusjuhend määrab kindlaks põhimõtted, mida peavad järgima oma ettevõtete tegevuses kõik JCDecaux’ koostööpartnerid kogu maailmas. See on osa JCDecaux Grupi säästva arengu lähenemisviisist. Põhinedes tunnustatud rahvusvahelistele standarditele, nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juhtpõhimõtted, Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) inimõiguste ülddeklaratsioon ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa põhikonventsiooni, kajastab tegevusjuhend JCDecaux’ ootusi tööeetika, inimõiguste, töötervishoiu ja -ohutuse ning keskkonna vallas.

Tegevusjuhend on osa JCDecaux Grupi hangete üldtingimustest. Allkirjastatuna on tegevusjuhend iga JCDecaux ettevõtte ja asjaomase tarnija allkirjastatud lepingulise ostudokumendi lahutamatu osa.

Loe lähemalt: JCDecaux tarnijate tegevusjuhend 2014