Fakte viimase 2 aasta välikampaaniate järeluuringutest


Aastatel 2014 ja 2015 viidi läbi 123 järeluuringut JCDecaux võrgus toimunud kampaaniate kohta. Küsitluste põhjal võib öelda, et kampaania muudavad meeldejäävaks põhisõnumi järjepidev esitus, läbimõeldud plaan kampaania formaadi ja ajaperioodi osas, ning kujunduse suhteline otsekohesus.

Kümmet kõige meeldejäävamat kampaaniat mäletas keskmiselt 71% kõikidest vastanutest. Esikümnes oli muuhulgas kaks täiesti uue sõnumiga kampaaniat: „Mees peab olema viljakas“ ja „Ega pott pole prügikast.“ Järeluuringutest selgus, et meeste ja naiste mäletamise erinevuse juures on klišeed jätkuvalt kehtivad.  Mehed mäletasid paremini plakateid, kus viidati meeste traditsioonilisele rollile; naised aga plakateid, mis kujutasid n-ö naiste maailma kuuluvaid elemente.

TAI _1 - tekst - kodulehe pilt

1.uudis pilt_3

 

 

 

 

 

 

Uuringutes vaadeldud kampaaniatest  on edukamaid hinnanud meeldivaks üle 90% kõikidest vastajatest. Oluline siiski, et ühe sama kampaania meeldivus võib sihtrühmade lõikes tugevalt varieeruda  ̶   olles näiteks ühes sihtrühmas üle 70% ja teises alla 20%. Plakatit mäletanud inimeste ostukavatsus on esmatarbekaupade kampaaniate puhul üle 30% kõrgem võrreldes plakatit mitte mäletanud inimestega. Kestvuskaupade puhul on plakatit mäletanud inimesed rohkem kui poole võrra toodete suhtes positiivsemalt meelestatud võrreldes reklaami mittemäletanud inimestega.

Pikemate kampaaniate ja kauplustele osutavate suunaviit-reklaamide mõju on olnud ootamatult hea. Sealjuures on huvitav märkida, et näiteks ühe kaupluse kahte suunaviit-reklaami, mis olid stabiilselt üleval aasta vältel, mäletas kaks korda rohkem vastajaid, kui on keskmiselt mäletatud traditsioonilist, kuuenädalast 6-7 asukohaga reklaamtahvli kampaaniat. Kampaaniates, kus sihtgruppideks vastandlikud ostjaskonnad, on reklaamtahvli ja tänavamööbli kombinatsiooni kasutamine muutnud reklaamkampaania keskmisest 12% võrra meeldejäävamaks.