Välireklaam internetiotsingute hoogustajana


Välimeedia agentuuri Kinetic Worldwide hiljutises väljaandes „THIS CONCERNS YOU… The future of OOH“ (2016) räägib meediaanalüütik Sarah Harding erinevatele uuringutele tuginedes, kuidas inimesed kasutavad välireklaami jätkuvalt inspiratsiooniks oma käitumisele veebis.

Sellega aitavad internetiotsingud kaasa välireklaami kampaania efektiivsusele, samas välireklaam omakorda vastutab märkimisväärse koguse otsingute eest. Uuringufirma IAB UK hiljutisest küsitlusest selgus, et iga neljas inimene on oma mobiilis otsinud midagi, milleks on saanud tõuke välireklaamist. 18 – 44-aastaste hulgast oli seda teinud 48%.

Siiski, inimesed on infot jagades valivad ja teevad seda vaid juhul, kui tunnetavad, et selles on neile midagi väärtuslikku või serveeritud sobivas sotsiaalses kontekstis. Kinetic Worldwide ja välireklaami ettevõtte Exterion Meedia küsitluses päriti 1200 sotsiaalmeedia kasutajalt, millisel põhjusel nad jagaksid pilte, mis pärinevad välireklaamist. Vastajad, kelle hulgast  39% oli seda ka teinud ja 71% oli valmis seda edaspidi tegema, väitsid, et teevad seda ainult siis, kui tunnevad, et selle sõnum neid isiklikult puudutab või see neile lihtsalt meeldib.

Küsitlusest tuli välja, et sotsiaalmeedias aktiivsed inimesed, kes on harjunud argielu visuaalselt dokumenteerima, jagavad välireklaamide pilte eelkõige neljal juhul:

1) Kasu ja isiklik auhind
RC Cola_2 - tekst 1 pilt2) Teavitus ja harimine
Eesti Energia_2 - tekst 2 pilt3) Identiteedi väljendamine ja samastumine
Nutella_2 - tekst 3 pilt4) Kiire reaktsiooni esilekutsumine
Pissi pilt