Menu
  • JCDecaux võrk katab 57% Eesti elanikest

  • 5 linna JCDecaux võrgus

  • 2300+ reklaamkülge üle Eesti

  • 30+ töötajat

 

Meie missioon. Areng läbi innovatsiooni. 

JCDecaux disainib, paigaldab, hooldab ning pakub mitmeid tasuta või siis madala kuluga teenuseid linnadele ning omavalitsustele, elanikele ning linnakülalistele. Olgu nendeks Eesti linnades leiduvad bussiootepaviljonid või avalikud tualetid, ülemaailmselt veel linnajalgrataste olemasolu, suunaviidad linnades jne. Lisaks panustab JCDecaux poolt koostöös disaineritega kujundatud tänavamööbel esteetilisemasse tänavapilti ning reklaamikandjate valgustus tõstab turvalistust linnades. Kõiki neid teenuseid rahastab JCDecaux läbi reklaamimüügi, mida näeb tarbija linnade keskustes, suurte magistraalide ning tiheda liiklusega tänavate ääres.

Selline ärimudel ja lähenemine on jätkusuutlik ning kasulik paljudele. See mõtteviis ongi olnud JCDecaux arengu ja innovatsiooni taganttõukajaks juba rohkem kui viiskümmend aastat.  

 

Tähelepanu koondumine. Välireklaami tähtsuse tõus. 

Tänapäeva killustunud meediamaailmas on reklaami esmaseks prioriteediks inimeste tähelepanu püüdmine ning selle hoidmine. Edukuse tagab brändi võime kõnetada tarbijat, mõista tema vajadusi ning kaasata teda rohkem kui iialgi varem. Linnastumise ning välimeedia sünergia koosmõjul, jõuavad reklaamijad rohkemate inimesteni, kes igapäevaselt liiguvad välireklaami mõjusfääris.  

Meie töötajad. Tööohutus ja -tervishoid.

JCDecaux Eesti jälgib oma äritegevuse juures kõrgeid standardeid tööohutuse ja töötervishoiu vallas, mis on üliolulised kõigile meie töötajatele ning mis on integreeritud kõikidesse meie tegevustesse.

JCDecaux Eesti tööohutuse ja töötervishoiu poliitika on kooskõlas JCDecaux Grupi poolt välja töötatud “Säästva arengu” printsiipidega.

 

MEIE PANUS.Eetikakoodeks. 

JCDecaux Grupp peab töötama vastutustundlikult ja jätkusuutlikult kõikidel turgudel, kus Grupp tegutseb. Eetikakoodeks on JCDecaux’ lubadus töötajatele, klientidele, tarnijatele, kohalikele, piirkondlikele ametivõimudele ja konkurentidele, millest sõltub nii JCDecaux’ maine kui ka partnerite (kaasa arvatud investorite, klientide ja tarnijate) usaldus.

JCDecaux usub, et kõik osapooled toetavad Grupi kvaliteedi ja terviklikkuse põhimõtteid, mis on ettevõtte väärtusteks. Juhatus kinnitab, et eetikakoodeksis nimetatud väärtused on ja jäävad Grupi juhtivateks põhimõteteks ja loodab, et kõik osapooled tagavad ka Grupi edaspidise positiivse ajaloo ja maine.

 

Meie harta. Sotsiaalsed väärtused. 

Alates 1964. aastast on JCDecaux’ edu ja hea nimi tuginenud tugevatele väärtustele, mis on alati meie tegevust suunanud ning meie kultuuri keskmes olnud. Nende väärtuste hulka kuulub ka idee, et meie arengu keskmes on inimesed ning seega on üks meie peamisi eesmärke tagada turvaline ja väärikas töökeskkond kõikidele oma töötajatele. Kiire rahvusvahelise arengu kontekstis usume, et meie pühendumus põhilistele sotsiaalsetele väärtustele on olulisem kui kunagi varem, mistõttu oleme välja töötanud JCDecaux’ rahvusvahelise põhiliste sotsiaalsete väärtuste harta, et muuta käitumist suunavad juhised kättesaadavaks tervele kontsernile. 
   

Kuidas tuua brände ja tooteid tarbijale lähemale?