Menu
 

No1 Worldwide

JCDecaux’ga liitudes töötad sa Prantsuse ettevõttes, mis on esindatud enam kui 75 riigis.

Meie innovaatilisus ning parimale lahendusele orienteeritus on aidanud JCDecaux Eestil kasvatada oma turuosa välimeediapirukast 56%-ni. Selle näitajaga ollakse turuliidrid kohalikul välimeediamaastikul. 

Töötades erinevate kohalike, rahvuslike ja rahvusvaheliste osapooltega viiel kontinendil, pakume oma töötajatele vägagi mitmekülgseid võimalusi.

Innovatsioon ja multikultuursus on sügavalt meie tegevustesse juurdunud. JCDecaux sündis ühest konkreetsest uuendusest 1964. aastal: reklaam bussiootepaviljonidel ja sellest sündinud ärimudel. Juba väga varases staadiumis läks ettevõte rahvusvahelise arengu teed.

 
1966
Esimene tütarettevõte:
JCDecaux Belgia

JCDecaux välimeedia võrgustik

katab 56% Eesti elanikest

30+

töötajat JCDecaux Eesti ettevõttes

Iga allüksus on oma riigi nägu ja sügavalt kohalikku kultuuri juurdunud. Globaalsel tasandil suhtluse osas on iga allüksus aga kogu JCDecaux’ Grupi ja selle teiste allüksuste nägu.

Kultuur

JCDecaux tähendab ennekõike perekonda. Meie asutaja Jean-Claude Decaux lõi ettevõtte oma lähedaste vankumatu toe najal.

Väärtused

Meie ettevõtlik vaim juhindub ühest eesmärgist: muuta linn, transpordisüsteemid ja ostukeskused üha meeldivamaks, pistes samas rinda 21. sajandi väljakutsetega nagu linnastumine ja digitaliseerumine.

See eesmärk sütitab meis kire leida uusi lahendusi ja tegutseda reklaampindade linnakeskkonda sobitamise nimel. Hoiame neid püsivalt korras ning seame endale pidevalt kõrgemaid standardeid.

Kvaliteet ja innovatsioon, integreeritud JCDecaux ärimudelisse, on meie ettevõtte põhiväärtusteks ning need kannustavad JCDecaux'd olema jätkuvas arengus. Igapäevaselt teeme tööd, et saaksime pakkuda veelgi innovatiivsemaid välimeedia lahendusi.   

2000

patenti

Mitmekülgsus on meie jaoks tugevus. JCDecaux rakendab samu põhimõtteid kõigile inimestele, hoolimata nende vanusest, rahvusest, seksuaalsest orientatsioonist, etnilisest päritolust või puudest.
MEIE TÖÖTAJAD VALDKONNA JÄRGI
 
MEIE TÖÖTAJAD PIIRKONNA JÄRGI
*Ei sis. Prantsusmaa, Suurbritannia