Menu
  • 23 aastat Eesti meediaturul

  • 56% välimeedia turust turuliider Eestis

  • 1000+ kampaaniat aastas

  • 60+ kampaania järeluuringut aastas

 

Meie mudel. Katkematu järjekindlus.

Meie lähenemist igale kampaaniale võib illustreerida lõpmatust tähistava silmusega. Iga samm on eelmisega nii tihedalt seotud, et ükski samm ei saa vahele jääda. Meie tegevusplaani kuuluvad võtmenäidikute ja sihtrühmade määratlemine, planeerimine, strateegia väljatöötamine, abistamine plakati kujundamisel ja kampaania käivitamisel, tulemuste hindamine ning kogemusest õppimine.
 
  
 

Outdoor Impact. Planeerimine.

Outdoor Impact on end tõestanud töövahend, mis mõõdab välimeedia loodud kliendikontakte. Selle hindamatu teabe abil saad kampaaniat planeerida ülima täpsusega, et jõuda just oma toote või kaubamärgi sihtrühmani. Suudame tuvastada sinu potentsiaalsete klientide liikumismustreid ning teame, kas nad kasutavad pigem isiklikku sõidukit või ühistransporti. Lähtuvalt kampaania eesmärkidest soovitame sulle õiget formaati või formaatide kombinatsiooni, mis suunab sõnumi täpselt õige sihtgrupini. Meie meediapinnad on ideaalsed nii kaubamärgi ülesehitamiseks, toodete lansseerimiseks kui ka lühiajalisteks maksimaalse sageduse ja katvusega müügikampaaniateks.
 

Reklaam. Kujundus.

Üks olulisimaid faktoreid kampaania juures on välireklaami kujundus. See määrab ära, kuidas inimesed sinu sõnumit tõlgendavad. Ja see, kuidas sõnumit ja disaini mõistetakse, mõjutab otseselt kampaania tulemusi. Meie eksperdid annavad sulle oma aastatepikkuse kogemuse toel nõu ning aitavad sul kujundada reklaami lõpliku paigutuse. Nii ei lähe tõlkes midagi kaduma ja saad kujunduse oma kampaania heaks maksimaalselt tööle panna.


 

Tulemused. Järeluuringud. 

Pärast kampaania lõppu teeme kliendilt saadud tulemuste ja tänavaküsitluste põhjal järeldusi. Neid tagasiside viise kombineerides anname kampaaniale üldise hinnangu, hindame asukohtade sobivust ja seda, kuidas sõnumit mõisteti. Samuti võtame teadmiseks kõik positiivse, ent ka selle, mida tuleks järgmiste kampaaniate puhul vältida. Igal aastal viime läbi enam kui 60 küsitlust. Seeläbi on meie käsutuses teave välimeedia kasutusest paljude erinevate ärivaldkondade kohta. Kõik see on abiks, et planeerida uusi kampaaniaid ja tagada nende edukus.