Menu
  • En-Et

PIKA AJALOOGA REKLAAMKANAL

Välireklaam on tänase massimeedia üks vanimaid formaate, aidates kaubamärkidel välja paista juba aastakümneid. See haarab inimeste tähelepanu ja teeb nad sinu tootest või teenusest teadlikuks. Välimeedia on võimas reklaamikanal – pane see enda kasuks tööle.

EFEKTIIVNENähtav ja meeldejääv kõigile, reklaami ei saa välja lülitada
LAIA KATVUSEGAUrbaniseeruvas Eestis elab juba 69% elanikest linnades
SIHITUDKõneta sihtgruppi pakettidega, ole õigel ajal õiges kohas

SUURENEV VÄLIREKLAAMI AUDITOORIUM

69% Eesti elanikest elab linnades ning see osakaal tõuseb - toimub elanikkonna jätkuv urbaniseerumine. JCDecaux soovib, et sinu välimeedia kogemus oleks üha parem. Selleks muudame linnaruumi aina atraktiivsemaks, intelligentsemaks, vastutustundlikumaks, ühendust loovamaks ja kaasatõmbavamaks.

Tänapäeva killustunud meediamaailmas on reklaami esmaseks prioriteediks inimeste tähelepanu püüdmine ning selle hoidmine. Linnastumise ning välimeedia sünergia koosmõjul, jõuavad reklaamijad rohkemate inimesteni, kes igapäevaselt liiguvad välireklaami mõjusfääris.  

Elanike paiknemine Eestis. Eesti inimarengu aruanne

JCDECAUX KOGEMUS

Oleme tegutsenud aastaid maailma suurimates linnades ja kogunud seeläbi väärtuslikke teadmisi. Seda oskusteavet kasutame klientide äriliste eesmärkide saavutamiseks ka Eesti turul. 

Eesti turul alates 1994. aastast ning tänaseks välireklaami turuliidrid, saame end siingi välireklaaminduse trendiloojaks nimetada. Meid usaldavad arvukad ettevõtted üle ilma, mistõttu pingutame väga, et olla oma klientidele parim välimeedia koostööpartner. 

5 linnaJCDecaux võrgus
JCDecaux võrk katab 54%Eesti elanikest
1000+kampaaniat aastas
60+kampaania järeluuringut aastas

MEIE MUDEL. Katkematu järjekindlus.

Meie lähenemist igale kampaaniale võib illustreerida lõpmatust tähistava silmusega. Iga samm on eelmisega nii tihedalt seotud, et ükski samm ei saa vahele jääda. Meie tegevusplaani kuuluvad võtmenäidikute ja sihtrühmade määratlemine, planeerimine, strateegia väljatöötamine, abistamine plakati kujundamisel ja kampaania käivitamisel, tulemuste hindamine ning kogemusest õppimine.