Menu
  • En-Et

VÄLIREKLAAMI OLEMUS

Välimeedia on linnade kõrge rahvastikutiheduse tõttu eelkõige tugev massimeediakanal suurtes linnades. Sajad tuhanded mööduvad silmapaarid tagavad reklaamkampaaniale kiiresti kõrge katvuse ja efektiivsuse. Seetõttu on JCDecaux põhifookus suunatud pealinn Tallinnale ning teistele regionaalsetele keskustele, kattes reklaamvõrguga kokku 5  Eesti linna ning rohkem kui 700 000 elanikku.

Linnades elab 69%Eesti elanikest
JCDecaux võrk katab 54%Eesti elanikest
74% kõrgema sissetulekugainimeste sihtrühmast kaetud
2300+reklaamkülge üle Eesti

Mõõtmine: OUTDOOR IMPACT

JCDecaux kasutab välireklaami kontaktsuse mõõtmiseks rahvusvahelistel standarditel tuginevat välimeedia mõõdetavuse baasuuringut Outdoor Impact Baltics. Uuringus on kaardistatud JCDecaux ja Clear Channeli reklaampinnad terves Baltikumis - Eestis kokku üle 2000 reklaamipaneeli. 

Outdoor Impact on töövahend, mis mõõdab välireklaami loodud kontakte. Lähtuvalt kampaania eesmärkidest soovitame sulle õiget formaati või formaatide kombinatsiooni, mis suunab sõnumi täpselt õige sihtgrupini. 

Uuringu tulemusena on loodud planeerimistööriist CAFAS (Coverage And Frequency Analysis System) , mille abil on võimalik juba kampaaniaeelselt analüüsida reklaami genereeritavaid kontakte ning muid olulisi meediamõõdikuid.

Millel tugineb Outdoor Impact?

Rahvusvahelise Outdoor Impacti välimeedia kontaktiuuringu aluseks on omakorda neli mastaapset uuringut, mille alusel arvutatakse iga reklaampinna kontaktsus ning kampaania katvus erinevates sihtrühmades. 

1. LiiklusloendusIgast reklaamist möödujate arv
2. Pilgu liikumise uuringMillal peatub pilk reklaamil?
3. Pindade klassifitseerimineKui suur osa möödujatest näeb reklaami?
4. TrajektooriuuringInfo sihtgruppide liikumise kohta Tallinnas

TERMINOLOOGIA

Järgnevalt tutvustame olulisi meediamõõdikuid, mida saame CAFASe programmi abil arvutada ning kampaania kohta jagada.

1. LIIKLUSFLOW 

Ühe nädala jooksul reklaampinnast kahesuunaliselt möödujate arv, mis võetakse aluseks järgmiste mõõdikute arvutamisel. Tallinna liiklusflow andmed pärinevad Stratumilt.


2. OTS (OPPORTUNITY TO SEE)

Reklaamist vaid sõidusuunas möödujad, kellel on võimalus näha reklaami. Tavapäraselt on OTS pool liiklusflow'st, kuna enamus teed on võrdselt kahesuunalised.


3. KONTAKT VAC (VISIBILITY ADJUSTED CONTACT)

Teadusuuringute põhjal kalkuleeritud reaalne hulk inimesi, kes saavutavad reklaampinnaga kontakti. Arvutamisel võetakse arvesse mitmeid erinevaid parameetreid nagu reklaampinna kaugus teest, valgustatus, reklaami suurus, takistavad objektid jm.

4. KATVUS (REACH)

Osa(%) sihtgrupist, kes on reklaami näinud vähemalt 1 korra. Näide: 70 küljega 2-nädalast eurosize kampaaniat Tallinnas näeb kõigist 15+a elanikest vähemalt ühe korra 93,4%.

5. SAGEDUS (FREQUENCY)

Kui mitu korda keskmiselt üks sihtgrupi liige reklaami kampaania vältel näeb. Näide: 70 küljega 2-nädalast eurosize kampaaniat Tallinnas näeb iga 15+a elanik keskmiselt 23,8 korda.

6. EFEKTIIVNE NÄGEMISSAGEDUS

Reklaami toimimiseks ei piisa ühekordsest nägemisest. Mööduja peab reklaami nägema teatud arvu kordi, et see toimiks. Näide: Keskmiselt peab eurosize reklaami mööduja nägema vähemalt 7 korda, et reklaam toimiks. Reklaamtahvli (BB) puhul on efektiivne nägemissagedus aga 5+ korda.

Effective frequency, a cornerstone of media planning, says how many times consumers should be exposed to advertising in order for advertising to be the most effective. Ostrow

7. EFEKTIIVNE KORDUSKATVUS

Osa(%) sihtgrupist, kes on reklaami näinud vähemalt efektiivse nägemissageduse jagu. Näide: 70 küljega 2-nädalast eurosize kampaaniat Tallinnas näeb kõigist 15+a elanikest vähemalt seitse korda 71,6%.

8. CPT/CPM (COST PER THOUSAND CONTACTS)

Tuhande tõestatud kontakti hind, mille arvutamine võimaldab võrrelda omavahel erinevaid massimeediakanaleid.  Arvutatakse järgmise tehtega. CPT=kampaania maksumus*1000/kontaktide arv

JÄRELUURINGUD

On mõõdikuid, mida saab analüüsida vaid kampaaniajärgselt ning mida eelnevalt tutvustatud Outdoor Impacti uuring ei käsitle. Seega on pärast kampaania lõppu hea mõte teha tulemuslikkuse järeluuring, millega on võimalik muu-hulgas mõõta:

  • brändi tuntust ning selle tõusu võrreldes konkurentidega
  • tarbija hinnangute muutust
  • ostukavatsuse tõusu
  • kujunduse ja kampaania meeldejäävust

 

JCDecaux viib aastas läbi umbes 60 kampaania järeluuringut. Selle alusel anname kampaaniale üldise hinnangu, hindame asukohtade sobivust ja seda, kuidas sõnumit mõisteti. Võtame teadmiseks kõik positiivse, ent ka selle, mida tuleks järgmiste kampaaniate puhul vältida.

Tänu aastatepikkusele uuringute läbiviimisele on meie käsutuses teave välimeedia kasutusest paljude erinevate ärivaldkondade kohta. Kõik see on abiks, et planeerida uusi kampaaniaid ja tagada nende edukus. Kui oled huvitatud kampaania järeluuringu teostamisest, siis võta ühendust oma projektijuhi või JCDecaux turundusjuhi Katriga.

Soovid uuringute ja mõõdetavuse kohta rohkem infot?

Katri Horma Turundusjuht EST/ENG