Menu
 • En-Et

KAMPAANIAEELNE PERIOOD.

 • Kampaania esimese sammuna pannakse kliendi ning JCDecaux koostöös paika kampaania maht, periood ja sihtrühmad vastavalt kliendi kampaania eesmärkidele. Kampaania jõustub peale kliendipoolset kirjalikku kinnitust välimeedia pakkumisele.
 • Kampaania kõige hilisem kirjalik kinnitus/tellimus peab saabuma 10 päeva enne kampaania algust. Kinnituseks ning edaspidi lepinguks on kliendi poolt allkirjastatud JCDecaux poolt saadetud välimeedia pakkumine. Koos kinnitusega tuleb saata ka kujundused.
 • Kujundusfaili hilinemisel võib kliendi kampaania algus nihkuda ning sellega võivad kaasneda lisakulutused.
 • Pindade topelt broneerimise vältimiseks, algab kampaania reaalsete asukohtade planeerimine peale kampaania kinnituse saamist ning kujunduste laekumist.
 • Planeeringus arvestatakse pakkumisse alati 50% reklaamikandjate sise- ning 50% välispindadest.
 • Reklaamiteenuste müügilepingu tingimustega saab tutvuda www.jcdecaux.ee/leping .
 • Eurosize pindadel (bussipeatused, valgusvitriinid) algavad kampaaniad esmaspäeviti ning lõppevad pühapäeviti. Reklaamtahvlitel ja Premium pindadel vastavalt teisipäeviti ja esmaspäeviti.
 • Klient vastutab reklaami visuaali, paiknemise ja teksti vastavuse eest kehtivatele õigusaktidele. Juhul, kui seadusest või muust õigusaktist tuleneb reklaammaterjali kujunduse eelneva kooskõlastamise nõue, hangib Klient vastava ametiasutuse nõusoleku enne materjalide JCDecaux’le üleandmist.
 • Kampaania tühistamine on võimalik kuni 3 kuud enne kampaania algust vastavalt tellimusele.
 • JCDecaux poolt osutatavate teenuste eest peab olema tasutud hiljemalt kampaania algusele eelneva nädala kolmapäevaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

PLAKATITE TRÜKKIMINE.

 • Kliendil on võimalus tellida plakatite trükkimine JCDecaux’st või enda valitud teenusepakkujalt.
 • Juhul kui plakatite trükkimise eest vastutab klient, tarnib ta kokkulepitud koguse plakateid JCDecaux lattu aadressil Pilvetee tänav 5, Tallinn, hiljemalt eksponeerimise nädalale eelneva nädala neljapäeval kell 16.45.
 • Juhul kui plakatite trükkimine on tellitud JCDecaux’lt, kohustub klient salvestama tema poolt kontrollitud kujunduse trükifaili hiljemalt kümme päeva enne eksponeerimise algust JCDecaux poolt määratud serverisse.
 • Plakateid vahetava (scrolliva) reklaamtahvli  ja Premiumi pindade reklaamitrükki on võimalik teostada ainult läbi JCDecaux, sest lisaks trükile on vajalik nende plakatite spetsiaalne tehniline järeltöötlus.
 • Premium formaadi plakatite trükkimisel on kasutusel kaks erinevat varianti: ühepoolne 4/0 trükk double density (76€ plakat), mis sobib valgemasse aastaaega ning samuti ühepoolne 4/0 trükk PRO plakat (128€), mis sobib pimedamasse perioodi. Reklaamtahvlite plakatid trükitakse PVC-le (114€ plakat).  Hindadele lisandub KM.
 • Eurosize plakateid on võimalik trükkida kolme erineva tehnoloogiaga, mis erinevad üksteisest kvaliteedi ning hinna poolest:
 •                                                        - 4/0 ühepoolne digitrükk
                                                         - 4/4 kahepoolne digitrükk
                                                         - 4/2 offset trükk.
 • Trükihinnad ühepoolsele trükile algavad 6€ plakat ning kahepoolsele 13€ plakat. 4/2 offset trüki minimaalseks koguseks on 40 plakatit maksumusega 850€. Trükimahu suurenemine alandab üksiku plakati hinda. Hindadele lisandub KM.
 • JCDecaux laos aadressil Pilvetee 5, Tallinn on võimalik tutvuda erinevate trükilahendustega ning hinnata sobivust oma kampaania tarbeks. Samuti on laos võimalik oma plakati testimine reklaamikandjas, et hinnata plakati kujundust ning nähtavust.
 • Bussipeatustes ning valgusvitriinides (Eurosize) olevale kampaania trükikogusele arvestatakse alati juurde varu, juhuks kui on vajadus lisaplakati(te) järele. Eurosize reklaamikanda plakateid trükitakse  10% lisaks kasutusel olevatele plakatitele. Billbaordi ning Premiumi formaadi plakateid trükitakse täpselt vastavalt vajadusele.

ERILAHENDUSED.

 • Erilahenduse tellimine eeldab (tava)kampaania olemasolu JCDecaux pindadel samal perioodil vähemalt 6000€ ulatuses. Tavakampaaniale lisandub erilahendus(t)e tootmise maksumus.
 • Erilahenduse korral on klient kohustatud andma kampaania läbiviimiseks vajalikud materjalid JCDecaux’le üle mitte hiljem kui neli nädalat enne kampaania algust.
 • Peale materjalide laekumist ja erilahendus(t)ele kinnituse andmist, peab selle kinnitama ka asukoha linna vastav amet. Linnavõimudega peab läbirääkimisi JCDecaux esindaja.
 • Erilahenduse paigaldab ning eemaldab JCDecaux meeskond.
 • Kampaania ajal purunenud või lõhutud (vandalism, loodusjõud jne.) erilahendus ning selle taastamine on kliendi kulu ning vastutus.

PEALE KAMPAANIAT.

 • Kliendi soovil tellib JCDecaux peale kampaania lõppu AS-lt Emor, AS-lt Norstat Eesti või mõnelt muult uuringufirmalt välireklaamikampaania järeluuringu, mille raporti esitab kuue nädala jooksul peale kampaania lõppu.  Kampaania järeluuring ei kuulu automaatselt kampaania maksumuse sisse.
 • Soovi korral saab klient kasutamata Eurosize plakatid peale kampaania lõppu omale. Kui kliendiga puudub eraldi kokkulepe, siis utiliseerib JCDecaux kõik Eurosize plakatid peale kampaaniat.
 • Kõik plakatid, mida ei tagastata kliendile, lähevad ümbertöötlusse ja taaskasutusse. Paberplakatitest toodetakse joonistuspaberit, ajalehepaberit, pehmepaberit, lainepappi, soojustusmaterjali, haljastusmaterjali. PP ja PE materjalid lähevad ümbertöötlusesse, PVC plakatitest toodetakse energiat.
 • Reklaamtahvli ning Premiumi plakatitega toimetatakse vastavalt lepingus fikseeritule. Plakatid utiliseeritakse, kasutatakse 2 kuu jooksul uuesti või klient tuleb JCDecaux lattu ise plakati(te)le järele. Viimasel juhul on vaja eelnevalt kokku leppida aeg JCDecaux laotiimiga (tel. 52 32 373, Pilvetee tänav 5, Tallinn).

 

Kas leidsid vastuse oma küsimusele?