Menu
  • En-Et

DIGIPLAKATI LIIKLUSOHUTUSE NÕUDED

Järgnevalt toome välja Eesti Välimeediaettevõtete Liidu ülesed digitaalse välireklaami reeglid, millele digikujundus peab vastama.

1. Väliekraanidel kuvatav info (edaspidi digiplakat) peab olema kujundatud nii, et see ei oleks liiklejale häiriv ega eksitav.
2. Digiplakatil ei tohi esineda suure kontrasti või värvi erinevusega taustavahetust. Digiplakati esitluse pikkus on 10 sekundit.
3. Vilkuvad, sähvivad, kiirelt liikuvad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud.
4. Kuvada ei ole lubatud sisu, mille tulemusel on kogu kujundus korraga pidevas ja kiires liikumises va digiplakati vahetusel. Näiteks filmitreilerit või televisiooni reklaamklippe ei ole lubatud näidata.
5. Taustavahetused reklaamijate vahel peavad olema sujuvad, sujuvuse tekitamiseks peab kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud fade-in/fade-out, crossfade või analoogset sulatustehnikat. NB! JCDecaux lisab reklaamijate vahele crossfade ülemineku ise automaatselt.

JCDecaux peab kinnitama kliendi reklaammaterjali sobivuse oma kanalisse.

DIGIPLAKATI OLEMUS

Välimeedia ekraanil kuvatav digiplakat on 10-sekundiline kergelt animeeritud kujundus. JCDecaux digitaalsete ekraanide võrgustik on suunatud autoga liiklejale ning reklaami märgatakse liikumise pealt. Inimene näeb tänaval reklaami keskmiselt 2 sekundit ning seda juhuslikul hetkel. Seega peaks reklaami põhisõnum olema mõne sekundiga arusaadav ka reklaami kogupikkust nägemata. Reklaamija äratundmiseks ning meeldejäämiseks on oluline, et logo ja/või toode oleks digiplakatil nähtav kogu kuvatava aja jooksul. Kasuta värvikontraste targalt, et oma sõnumit veelgi rohkem nähtavaks teha.

ELEMENTIDE ARV

Paremini töötavad digiplakatid, millel on elementide arv viidud optimaalseks, kasutatud lühikest sõnumit ning lihtsat fonti. Fokusseeri reklaam ühele ideele ning esita põhisõnum piisavalt suurelt, väike tekstikõrgus ei ole ekraanilt hästi loetav. Paremini on nähtavad suured ja selgepiirilised elemendid.

  • Välimeedia kujundusjuhised

    Vaata
  • Digiplakati tehnilised tingimused

    Vaata