Menu

Digiplakati olemus


Digiplakat on kergelt animeeritud välimeediasse mõeldud kujundus mida kasutatakse digitaalsetel ekraanidel. Inimene näeb reklaami keskmiselt 2 sekundit ning seda juhuslikul hetkel sinu 10 sekundilisest reklaamist. Selle ajaga peab temani jõudma info, mida reklaamiga öelda tahetakse. Seega reklaami põhisõnum peaks olema mõne sekundiga arusaadav ka neile, kes digiplakatit kogupikkuses ei näe. Reklaamija äratundmiseks ning meeldejäämiseks on oluline, et logo ja/või toode on silmapaistev ning näha digiplakatil kogu kuvatava aja jooksul. Fokusseeri reklaam ühele ideele ning esita põhisõnum piisavalt suurelt, väike tekstikõrgus ei ole ekraanilt hästi loetav. Kasuta kontraste targalt, et oma sõnumit veelgi rohkem nähtavaks teha.

Elementide arv

Paremini töötavad digiplakatid, millel on elementide arv viidud optimaalseks, kasutatud lühikest sõnumit ning lihtsat fonti. Graafika ja teksti vahetumine peab toimuma sujuvalt, väldi keerukaid filtreid ja varjutamist. Paremini on nähtavad suured ja selgepiirilised elemendid.

Liikumised

Väliekraanidel kuvatavad digiplakatid peavad olema kujundatud võttes arvestades, et nad ei mõjuks liikluses häirivalt. Digitaalse välimeedia plakatil ei tohi esineda suure kontrasti või gamma erinevusega taustavahetust. Liikuvad elemendid peavad olema aeglased ja sujuvad, sujuvuse tekitamiseks peab kasutama rahulikke sulatustehnikaid nagu crossfade või analoogset. Vilkuvad, sähvivad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud. Kuvada ei ole lubatud sisu, mille tulemusel on kogu kujundus korraga pidevas ja kiires liikumises. Reklaamklipi algusesse ja lõppu ei tohi lisada fade-in fade-out sulatusi, kuna JCDecaux teostab reklaamijate vahetust kasutades crossfade sulatustehnikat. Võimalusel väldi üleni valge (#ffffff) tausta kasutamist, eredal valgel taustal tunduvad elemendid peenemad ning peenemas fontis tekst võib tänaval muutuda loetamatuks. JCDecaux peab kinnitama kliendi reklaammaterjali sobivuse oma kanalisse.

  • Digiplakati kujundusjuhis

    Loe edasi
  • Digiplakati tehnilised tingimused

    Vaata