Menu
  • En-Et

JCDECAUX GRUPI TEGEVUSED

Oleme asutamisest alates pühendunud loodusressursside hoidmisele. Jätkusuutlik areng on kogu Grupi strateegia keskmes, innustades pidevat uuendusmeelsust ja konkurentsivõime kasvu.

91%Grupi enegriatarbimisest kaetud roheenergiaga
-14%vähendatud kütusekulu 100km kohta vahemikus 2012-2020
80%jäätmetest sorteeritud ja ümber töödeldud

ÜMBERTÖÖTLUS JA TAASKASUTUS

Mis teeb JCDecaux Eesti plakatitega pärast kampaania lõppu?

Kõik plakatid, mida ei tagastata kliendile, lähevad ümbertöötlusse ja taaskasutusse. Paberplakatitest toodetakse joonistuspaberit, ajalehepaberit, pehmepaberit, lainepappi, soojustusmaterjali, haljastusmaterjali. Ümbertöötleja on Tallinna Jäätmekeskus. PVC plakatitest toodetakse energiat läbi jäätmekütuse hulgas põletamise, ümbertöötleja Infokaitse OÜ.

Alates 2021. aasta suvest alustas JCDecaux Eestis suurtel reklaamplakatitel PVC-vaba materjali pakkumist. Loe lähemalt.

ÄRIMUDEL. Vastutustundlik ja jätkusuutlik.

Sama ärimudel, mille Jean-Claude Decaux 1964. aastal reklaampinnaga bussiootepaviljoni luues välja töötas, kohandub ka kõigile meie tänastele tegevustele. Me ei koorma kohalikke riiklikke rahastajaid ega maksumaksjaid. Oma uuendusliku ärimudeliga tuleme vastu omavalitsustele ja linnaelanikele ning pakume alati nutikaid ja vastutustundlikke lahendusi. Meil on kogemusi enam kui 200 valdkonnas, mis annab meile täieliku kontrolli kogu väärtusahela ulatuses. Tänu sellele saame tagada toodete ja teenuste optimaalse kvaliteedi ja keskenduda täielikult klientide vajadustele.

JÄTKUSUUTLIK ARENG. Meie 6 prioriteeti.

JCDecaux’ 2014. aastal juurutatud jätkusuutliku arengu strateegia hõlmab kuut prioriteeti. Prioriteedid jagunevad jätkusuutliku arengu kolme komponendi vahel ning kehtivad kõigis JCDecaux’ tegevussuundades ja allüksustes üle maailma.

Keskkond:
1. Vähendada energiatarbimist
2. Vähendada meie muid keskkonnamõjusid
 
Sotsiaalne:
3. Juurutada kogu Gruppi hõlmav tervise- ja turvalisuspoliitika
4. Rakendada ambitsioonikas ülegrupiline sotsiaalpoliitika
 
Sidusrühmad:
5. Kohaldada jätkusuutlikku arengut ostupoliitikas
6. Tugevdada töötajate pühendumist jätkusuutliku arengu põhimõtetele

MEIE HARTA. Sotsiaalsed väärtused.

Alates 1964. aastast on JCDecaux’ edu ja hea nimi tuginenud tugevatele väärtustele, mis on alati meie tegevust suunanud ning meie kultuuri keskmes olnud. Nende väärtuste hulka kuulub ka idee, et meie arengu keskmes on inimesed ning seega on üks meie peamisi eesmärke tagada turvaline ja väärikas töökeskkond kõikidele oma töötajatele. Kiire rahvusvahelise arengu kontekstis usume, et meie pühendumus põhilistele sotsiaalsetele väärtustele on olulisem kui kunagi varem, mistõttu oleme välja töötanud JCDecaux’ rahvusvahelise põhiliste sotsiaalsete väärtuste harta, et muuta käitumist suunavad juhised kättesaadavaks tervele kontsernile. 

Soovid rohkem teada?