Menu
 • En-Et

Küpsiste eeskirja eesmärk on pakkuda teavet selle kohta, kuidas hallatakse küpsiseid ja muid jälgimistööriistu, kui kasutate meie veebisaiti www.jcdecaux.ee. Seeläbi saate hallata oma valikuid seoses selliste küpsiste ja jälgimistööriistadega.

Juurdepääs küpsiste eelistuste platvormile

Uuendatud: Juuli 2022

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mille brauser salvestab teie seadmesse (arvuti, telefon, jne) ja mis salvestab teie navigeerimisega seotud teavet veebisaidil või mobiilirakenduses.
Kasutame küpsiste, jälgimisseadmete ja sarnaste tehnoloogiate tähistamiseks mõistet „küpsised”.

Küpsistel on mitu kasutust: need võimaldavad teid tuvastada, et saaksite oma kontole juurde pääseda, ostukorvi hallata, oma sirvimiskeelt meelde jätta, jälgida navigeerimist statistika analüüsimiseks või reklaamimiseks.

2. Millised on erinevad küpsiste tüübid?


Küpsiseid saab klassifitseerida sõltuvalt:
Nende elueast:

 •  Seansiküpsised, mis on ajutised ja hoitakse teie brauseri mälus ainult siis, kui see on avatud. Niipea kui brauseri sulgete, kustutatakse need küpsised teie ajaloost.
 •  Püsiküpsised, mille eluiga on kindlaks määratud nende eesmärgi põhjal. Need küpsised jäävad teie seadmesse kuni nende kehtivuse lõppemiseni või seni, kuni te need oma brauseri funktsioone kasutades käsitsi kustutate.Nende allikast:

 • Esimese osapoole küpsised, mida hoiustab otse veebisaidi või mobiilirakenduse väljaandja või selle teenusepakkujad tema nimel.
 • Kolmanda osapoole küpsised, mida hoiavad väljaandja volitatud partnerid. Nende küpsiste hoiustamise, kasutamise ja jälgimisega tegelevad kolmandad isikud ja neid reguleerivad selliste kolmandate isikute privaatsuspoliitika.Nende eesmärkidest:

 • Vajalikud küpsised, mis on tingimata vajalikud veebisaidi heaks toimimiseks või mis on hoiustatud kasutaja selgesõnaliselt taotletud sideteenuse pakkumiseks. Need küpsised võivad hõlmata mitut eesmärki, näiteks kasutaja valitud küpsiste eelistuste salvestamine, autentimine teenusega, ostukorvi mälus hoidmine, ostetud toodete või teenuste eest arvete esitamine, kasutajaliidese kohandamine (nt: keele valik, teenus), veebisaidi turvalisuse säilitamine…
 • muud küpsised, millel võib olla erinevaid eesmärke (analüüs, reklaam, suhtlusvõrgustike jagamine ...).

 

3. Millist tüüpi küpsiseid & mis eesmärgil sellel veebisaidil kasutatakse?

Veebilehel jcdecaux.ee rakendatakse järgmisi küpsiseid:

Source of the cookie Name of the cookie Function
Google analytics (audience metrics) _ga Measurement of website audience
Google analytics (audience metrics) _gid Measurement of website audience
Google analytics (audience metrics) dc_gtm_UA-79001083-6 Measurement of website audience
Didomi Euconsent-v2 Save cookie preferences
Didomi Didomi_token Save cookie preferences

Vajalikud küpsised

Need küpsised võimaldavad meil:

 • Tagada veebisaidi sisuhaldussüsteemi (Drupal) nõuetekohase toimimise
 • Kaitsta kasutaja valitud navigeerimiskeelt
 • Kaitsta küpsiste eelistusi ja edastada nõusolekuteavet partneritele
 • Kaitsta veebisaiti kontaktivormi spämmpäringute eest

 

Külastuste mõõtmise küpsised

Need küpsised võimaldavad meil parandada kasutajakogemust ja meie teenuste kvaliteeti, luues veebisaidil anonüümse statisika vaatajaskonna ja külastamise sageduse kohta.
Veebisaidil kasutame Google Analyticsit. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Google võib teie andmeid töödelda, vaadake palun nende privaatsuseeskirju: privaatsuseeskirjad - privaatsus ja tingimused - Google.


Sotsiaalsed võrgustikud, mis jagavad küpsiseid

Need küpsised võimaldavad meil kuvada ja üles laadida tööriistariba, et jagada sisu peamistes suhtlusvõrgustikes.
Meie veebisaidil kasutatakse AddThis keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas AddThis võib teie andmeid töödelda, vaadake palun nende privaatsuseeskirju: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Teavitame teid, et kui klõpsate meie veebisaidil pakutud suhtlusvõrgu lingil, suunatakse teid otse sellise suhtlusvõrgustiku veebisaidile. Teie andmeid töödeldakse seejärel vastavalt sellise võrgu privaatsuseeskirjadele.


Videoküpsised

Need küpsised võimaldavad teil lugeda meie veebisaidil postitatud videoid, kui neile klõpsate.
Meie veebisaidil kasutatakse Vimeot ja YouTube'i.
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Vimeo võib teie andmeid töödelda, vaadake palun nende privaatsuseeskirju: https://vimeo.com/cookie_policy.
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas YouTube võib teie andmeid töödelda, vaadake palun nende privaatsuseeskirju: privaatsuseeskirjad - privaatsus ja tingimused - Google.

4. Kuidas oma küpsiste eelistusi hallata?

Vajalikud küpsised ei vaja teie eelnevat nõusolekut.
Need hoiustatakse automaatselt teie terminali, kui ühendate veebisaidiga.
Võite siiski nende vastu vastuväiteid esitada ja need oma brauseri sätete abil kustutada, kuid palun olge teadlikud, et sel juhul võib teie kasutuskogemus olla väga halvenenud ja veebisait ei pruugi toimida ootuspäraselt.
Lisaks palume olla teadlikud, et teie küpsiste aktsepteerimise või tagasilükkamise valikuid haldavad küpsised, mida hoiustab meie nõusoleku haldamise platvorm Didomi. Kui desaktiveerite need küpsised oma brauseri seadetes, ei saa me teie valikuid enam meelde jätta.

Muud küpsised vajavad teie eelnevat nõusolekut.
Need antakse hoiule ainult siis, kui nõustute nendega sõnaselgelt kas ülemaailmselt või eraldi, klõpsates kokkuleppe nuppudel. Kui klõpsate keeldumisnuppudel, lingil Jätka ilma nõusolekuta (vastavalt olukorrale) või kui jätkate navigeerimist valikut tegemata, siis neid küpsiseid ei hoiustata.

Küpsiste eelistuste platvormi kaudu saate oma valikuid igal ajal muuta.

Küpsiste eelistuste platvormi kaudu saate oma valikuid igal ajal muuta.
Võite ka oma brauseri konfigureerida, et vältida küpsiste ladustamist teie seadmesse. Iga brauseri konfiguratsioon on erinev:

 

5.  Kontakt

Kui teil on küpsiseeskirjade kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:
- E-posti teel: info@jcdecaux.ee.
- Posti teel: JCDecaux Eesti OÜ, Tartu mnt 18, Tallinn, Eesti

Privaatsuspoliitika

 JCDecauxi jaoks on väga oluline kõigi inimeste privaatsuse tagamine ning nende isikuandmete konfidentsiaalsuse austamine. Need väärtused moodustavad osa JCDecaux ettevõtte sotsiaalsetest kohustustest säästva arengu poliitika kontekstis.

Iga JCDecaux juriidiline isik Euroopa Liidus, kes kogub või kasutab teie isikuandmeid oma äritegevuse eesmärgil, tegutseb vastutava töötlejana (edaspidi "JCDecaux" või "meie", "meie" jne) ja nõustub rakendama asjakohased meetmed, et tagada kõigi andmesubjektide isikuandmete kaitse, konfidentsiaalsus ja turvalisus, kellelt selliseid andmeid kogutakse, vastavalt juriidilistele nõuetele ja eelkõige Euroopa määrusele 2016/679 isikuandmete kaitse kohta (GDPR). ) ja Euroopa Liidus kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele.


Selle privaatsus- ja andmekaitsepoliitika (edaspidi "andmekaitsepoliitika") eesmärk on teavitada teid JCDecaux poolt võetud kohustustest tagada teie isikuandmete austamine ja kaitsmine.

 

Mõjuala

Käesolevat andmekaitsepoliitikat kohaldatakse tervikuna isikuandmete töötlemisele, mida rakendab vastutava töötlejana Euroopa Liidus tegutsev JCDecaux seoses väliste isikutega (edaspidi „teie”), sealhulgas, kuid mitte ainult klientide, potentsiaalsete klientide, partnerite, tööle kandideerivate isikutega, meie toodete ja teenuste kasutajatega (nagu iseteeninduslikud jalgrattasüsteemid), tarnijate, teenusepakkujate ja Interneti-kasutajatega.

 

Mõisted

Vastutav töötleja: juriidiline isik, kes määrab sellise töötlemise eesmärgid ja rakendatavad vahendid. 

Isikuandmed: indiviide puudutavad andmed ja nende otsese või kaudse tuvastamine lubamine.
 
Töötlemine: toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmetega, näiteks kogumine, salvestamine, kasutamine, edastamine või avalikustamine.

 Töötleja: juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

Kogutud andmed

Igal juhul tagab JCDecaux, et kogutud andmed on rangelt adekvaatsed, asjakohased ning töötluseesmärgist nähtuna piisavad, mitte liiased. JCDecaux rakendab sobivaid meetmeid tagamaks, et kogutud isikuandmed on täpsed, täielikud ja vajaduse korral aktuaalsed.

JCDecaux nõustub saama andmesubjektidelt nõusoleku, kui nõutakse nõusolekut, ja teavitama neid nende andmete töötlemisest.

Töötleme teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete meile esitanud, eelkõige järgmistes kontekstides:

 • Kui tellite mõne meie teenuse;
 • Kui kasutate meie teenuseid;
 • Kui sirvite meie veebisaite;
 • Kui pakute meile tooteid või teenuseid;
 • Kui osalete JCDecaux korraldatavatel üritustel või suhtekorraldustegevuses;
 • Kui annate nõusoleku saada meilt meie uudiskirju ja muud äriteavet;
 • Kui soovite kandideerida JCDecaux's tööpakkumisele;
 • Kui soovite meiega ühendust võtta, et esitada meile küsimus või esitada kaebus;
 • Möödumisel JCDecaux objektist, kuhu on paigutatud reklaam;

 

Nendes kontekstides võib JCDecaux koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • Teie isikusamasus: perekonnanimi, nimi, eelistatud adresseerimisvorm (härra/proua), sünniaeg, vajadusel teie isikutunnistuse koopia ja teie amet;
 • Teie kontaktandmed: postiaadress, e-post, telefoninumber;
 • Teie identifikaatorid (juhul kui loote konto teenuse tellimisel): abonendi number, salakood;
 • Teie tehingute ja maksete teave: tehingu andmed, pangatšekk, pangakonto teave;
 • Teie tööle kandideerimise andmed: CV, motivatsioonikiri, intervjuu märkmed;
 • Teie tehniline ja sirvimisteave meie veebisaitidel (küpsiste kohta vt allpool jaotist 8);
 • Teie MAC-aadress;
 • Mis tahes muu teave, mille annate meile otse ja vabatahtlikult meie veebisaitide, teenuste ja meiega sõlmitavate lepingute kasutamise käigus.

 

Teie poolt täidetava teabe kohustuslikkus on tavaliselt märgitud teabe kogumise ajal vastavates vormides tärniga. Kui seda teavet ei täideta või mis tahes vastus, mida JCDecaux peab ebanormaalseks, võib JCDecaux keelduda teie päringu töötlemisest.

JCDecaux võib paluda teil esitada teatud isikuandmeid otseturunduse/suhtluse eesmärgil. Võite anda oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks vaba ja selgesõnalise nõusoleku või mitte, märkides nõusoleku kasti.

Nõustute, et teie enda kohta JCDecaux'le esitatavad isikuandmed on ajakohased, täpsed, täielikud ja ühemõttelised.

 

Eesmärgid

JCDecaux nõustub koguma ja töötlema teie isikuandmeid seaduslikult ja õiglaselt.
 
JCDecauxi töödeldud isikuandmed hangitakse kindlaks määratud, selgete ja seaduslike eesmärkide nimel.
 
Teie isikuandmeid võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • Võimaldamaks teil meie teenuseid tellida/juurdepääs (teie liitumistaotluse ja konto haldamine);
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks teie ja JCDecaux vahelise lepingu täitmine.
   
 • Teie tellimuste ja meie teenuste kasutamise haldamiseks;
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks teie ja JCDecaux vahelise lepingu täitmine.
   
 • Teie tehingute ja maksete töötlemiseks;
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks kas teie ja JCDecaux vahelise lepingu täitmine, kui tegemist on teie tehingute ja maksete haldamisega, või juriidiliste nõuete järgimine, kui JCDecaux rakendab pettusevastaseid meetmeid.
   
 • Lepinguliste suhete haldamiseks meie klientide, teenusepakkujate ja partneritega (lepingu, tellimuste, tarnete, arvete haldamine, suhtekorraldus jne);
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks teie ja JCDecaux vahelise lepingu täitmine.
   
 • Et saata teile meie kohta äriteavet;
            Selles kontekstis põhineb töötlemine JCDecaux õigustatud huvil ja täpsemalt meie finantshuvil teha teile isikupärastatud pakkumisi, paremini mõista teie vajadusi ja pakkuda teile kohandatud teenuseid.
   
 • Et analüüsida teie sirvimist meie veebisaitidel ja parandada meie veebisaitide kasutamist (vt allpool jaotist 8 küpsiste kohta);
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks JCDecaux õigustatud huvi ja täpsemalt meie finantshuvi oma veebisaite ja teenuseid pidevalt täiustada ning mõista teie vajadusi, et vastata teie ootustele.
   
 • Mis tahes küsimuste või taotluste käsitlemiseks ja kaebuste lahendamiseks;
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks kas lepingu täitmine, kui taotlus või kaebus puudutab teie ja JCDecaux vahelist lepingulist suhet, või JCDecaux õigustatud huvi, täpsemalt meie finantshuvi teiega selge suhtlemise vastu. ning oma vajaduste ja ootuste mõistmisel.
   
 • Teie töötaotluse käsitlemiseks, mis on esitatud veebis ühel meie veebisaitidest.
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks JCDecaux' õigustatud huvi, täpsemalt meie huvi vastata teie töötaotlustele ja leida JCDecaux's pakutavatele ametikohtadele sobivad profiilid.
   
 •  JCDecaux reklaampindade kontaktsuse  mõõtmiseks AllUnite tehnoloogia abil.
            Selles kontekstis on töötlemise õiguslikuks aluseks JCDecaux' õigustatud huvi, täpsemalt meie huvi jalakäijate voo fikseerimine konkreetsel objektil, kuhu reklaam paigutatakse.

 

Andmete saajad

JCDecaux avaldab teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud volitatud adressaatidele kooskõlas kehtivate reeglitega.

JCDecaux võib anda juurdepääsu teie isikuandmetele oma kontserni ettevõtetele, kohalikele omavalitsusasutustele või organitele, oma partneritele ja oma võimalikele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes tegutsevad töötlejatena JCDecaux teenustega seotud teenuste osutamiseks ja IT-rakendused (nagu hostimis-, salvestus-, analüüsi-, andmetöötlus-, andmebaasihaldus- või IT-hooldusteenused). Need kolmandast osapoolest teenusepakkujad tegutsevad ainult JCDecaux' juhiste järgi ja neil on juurdepääs teie isikuandmetele ainult selliste andmete kogumisel seatud eesmärkide saavutamiseks ning neile kehtivad samad turva- ja konfidentsiaalsuskohustused nagu JCDecaux'l.

JCDecaux nõustub hankima teie eelneva nõusoleku, eelkõige opt-in mehhanismi kaudu (kast tuleb märkida), enne kui avaldab teie andmed partneritele otseturunduse eesmärgil.

Lisaks võidakse teie isikuandmeid avaldada järgmistel põhjustel:

 • JCDecaux täieliku või osalise ühinemise või omandamise kontekstis kolmanda osapoole poolt, nagu olete käesolevaga nõustunud;
 • Vastamiseks mis tahes kohtu- või haldusmenetlustele või täitemeetmetele, mida pädevad asutused nõuavad;
 • Seaduslike kohustuste täitmiseks, üksikisiku õiguste ja/või turvalisuse kaitsmiseks, JCDecaux õiguste ja vara kaitsmiseks, sealhulgas vajadust tagada käesoleva andmekaitsepoliitika järgimine ning vältida tehnilisi, turvalisuse või pettusega seotud probleeme.

 

Andmete varundamine

JCDecaux säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks. JCDecaux võib siiski säilitada teie isikuandmeid pikema aja jooksul, kui see on meie jaoks juriidiline kohustus või võtta arvesse kehtivat aegumistähtaega juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Sobiva andmete säilitamise perioodi määratlemisel tugineb JCDecaux eelkõige järgmistele kriteeriumidele:

 • Andmeid teie tellimuse, maksete ja meie teenuste kasutamise kohta säilitatakse kogu teie tellimisperioodi / lepingulise suhte kehtivusaja jooksul, seejärel vastavalt kehtivatele aegumistähtaegadele;
 • Andmeid ärisuhte haldamise kohta meie teenusepakkujate ja partneritega säilitatakse kogu lepingulise suhte kestuse jooksul, seejärel vastavalt kehtivatele aegumistähtaegadele;
 • Kui nõustute saama turundusteateid, säilitab JCDecaux teie isikuandmeid seni, kuni märgite, et te ei soovi enam selliseid teateid saada, või muul juhul kehtivate õigusaktidega määratud ajavahemiku jooksul;
 • Kui teie andmeid kogutakse IT-teenuste ja -rakendustega seotud päringute/päringute kontekstis, säilitab JCDecaux teie andmeid selliste päringute või päringute töötlemiseks vajaliku perioodi jooksul;
 • Tööavalduste faile saab säilitada kuni 4 kuud alates viimasest kontaktist taotlejaga, kui taotleja ei nõustu pikema perioodiga (1 aasta); sellisel juhul saab andmeid arhiveerida vastavalt kehtivale aegumistähtajale.

 

Küpsised

Teid on teavitatud, et meie veebisaite sirvides võidakse teie veebibrauserisse paigutada küpsiseid, mis võimaldavad teil eelkõige optimaalsest sirvimisest kasu saada. Küpsised on Interneti-kasutaja lõppseadmesse salvestatud andmed. Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid teabe saatmiseks kasutaja brauserisse, võimaldades brauseril edastada andmeid tagasi algsele veebisaidile (nt seansi ID, keele-eelistus või kuupäev). Kasutada saab ka muud tüüpi jälgijaid, näiteks veebimajakaid. Need majakad helistavad serveritele piksli kuvamiseks ja võimaldavad meil jagada andmeid kolmandate osapooltega meie küpsiste halduspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel.

 

Turvalisus

 JCDecaux tagab, et teie isikuandmed on füüsiliste ja loogiliste vahendite abil turvatud.

 

Andmeedastus

Meile ülalnimetatud tütarettevõtted, teenusepakkujad või muud kolmandad isikud, kellele JCDecaux võib teie isikuandmeid avaldada, võivad asuda välismaal ja eelkõige väljaspool Euroopa Liitu.

Sellisel juhul nõuab JCDecaux, et nad võtaksid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega kõik organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis võimaldavad tagada teie isikuandmete piisava kaitse (eelkõige Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimuste kasutamisega).

 

Asjasse puutuvate isikute õigused

Kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt on teil teatud õigused seoses teie isikuandmete kogumise ja töötlemisega, nimelt:

 • Õigus olla informeeritud: teil on õigus saada kokkuvõtlikul, läbipaistval, arusaadaval ja hõlpsasti kättesaadaval kujul teavet teie isikuandmete töötlemise viiside kohta.
 • Juurdepääsuõigus: teil on õigus saada (i) kinnitus selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning töötlemise korral (ii) juurdepääs sellistele andmetele ja nende koopiale.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist. Samuti on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täitmist, sealhulgas lisaavalduse esitamise teel.
 • Õigus kustutamisele: mõnel juhul on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist. See ei ole aga absoluutne õigus ja JCDecaux’l võib olla seaduslik või legitiimne alus selliste andmete säilitamiseks.
 • Õigus töötlemise piiramisele: mõnel juhul on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmete teisaldatavusele: teil on õigus saada teie kohta JCDecaux’le edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ningteil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et JCDecaux seda takistaks. See õigus kehtib ainult siis, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja selline töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.
 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele: teil on õigus teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele, kui selline töötlemine põhineb JCDecaux õigustatud huvidel. JCDecaux võib siiski viidata mõjuvatele seaduslikele põhjustele töötlemise jätkamiseks. Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus selliste andmete töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada. Eelkõige saate seda õigust kasutada, klõpsates saadetud sõnumite allosas oleval lingil „Tühista tellimine”.
 • Kaebuse esitamise õigus pädevale järelevalveasutusele: Teil on õigus pöörduda kaebuse esitamiseks  JCDecaux isikuandmete kaitse tavade kohta järelevalveasutuse poole Andmekaitse Inspektsioon, Tatari tn 39, 10134 Tallinn, tel +372 627 4135, e-post info@aki.ee.
 • Õigus anda juhiseid oma andmete kasutamise kohta pärast teie surma: teil on õigus anda JCDecaux'le juhiseid oma isikuandmete kasutamise kohta pärast teie surma vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele.

 

Nende õiguste kasutamiseks võite saata taotluse järgmisele aadressile: JCDECAUX kontor, Tartu mnt.18, Tallinn, Eesti, telefon +372 630 9940 ja/või e-kiri aadressile info@jcdexaux.ee, koos koopiaga oma isikut tõendavast dokumendist.

 

Muudatused poliitikas

JCDecaux võib seda andmekaitsepoliitikat igal ajal värskendada, et kajastada võimalikke uusi tavasid ja teenusepakkumisi. Sellisel juhul uuendatakse andmekaitsepoliitika kuupäeva ja märgitakse muudatuste tegemise kuupäev. Kutsume teid üles kontrollima selle andmekaitsepoliitika võimalikke uuendusi, mis avaldatakse JCDecaux veebisaitidel. Kui JCDecaux teeb muudatusi, mida ta peab oluliseks, teavitatakse teid meie veebisaitidele postitatava teatega.

 

Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

Meie veebisaite sirvides võite kohata sisu, mis sisaldab linke kolmandate osapoolte rakendustele ja veebisaitidele. JCDecaux ei oma kontrolli selliste kolmandate osapoolte rakenduste ja veebisaitide kasutatavate küpsiste või muude funktsioonide üle ning mis tahes isikuandmete töötlemine, mida sellised rakendused ja veebisaidid võivad rakendada, ei kuulu käesoleva andmekaitsepoliitika alla.

Sellest tulenevalt on teie ülesanne selliste kolmandate osapoolte rakenduste ja veebisaitidega otse ühendust võtta ja/või neid külastada, et saada lisateavet nende andmekaitsejuhiste kohta.

JCDecaux veebisaidi külastamise hetkel alustatakse teie andmete (IP-aadressi) töötlemist, jätkates veebisaidi külastamist, jätkatakse andmetöötlust; klikkides Facebookis, Instagramis, YouTube'is, Twitteris või muudel linkidel, alustatakse andmesubjekti andmete töötlemist ning pääsetakse andmesubjekti andmetele ligi vastavalt nende tingimustele, mida soovitame lugeda vastava teenusepakkuja kodulehelt.

 

Kontakt

Kui soovite lisateavet antud privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitika kohta, võtke ühendust: JCDECAUX kontor, Tartu mnt.18, Tallinn, Eesti, telefon +372 630 9940 ja/või e-kiri aadressile info@jcdexaux.ee.

Andmekaitseküsimuse eest vastutav isik – Privaatsushaldur, kellega saab ühendust võtta: info@jcdexaux.ee.

 

Värskendus

Privaatsuspoliitikat võib uuendada igal ajal, mistõttu soovitame külastajatel seda regulaarselt kontrollida.