Menu

Mis on küpsised?

Käesolevaga teavitame teid, et veebilehte külastades paigaldatakse teie seadmesse kasutajakogemuse parandamiseks küpsised. Küpsised on andmed, mille salvestab veebileht internetikasutaja terminaliseadmesse selleks, et veebileht saaks neid kasutada info saatmiseks internetikasutaja veebilehitsejasse ja et lehitseja saaks teavet algsele lehele tagasi saata (nt seansi ID, keele-eelistused või kuupäev).
Võime kasutada sarnast tehnoloogiat, näiteks veebimajakaid. Veebimajakad töötavad väikeste failide, nt GIF- ja PNG-failide kasutamise teel. Nende failide pärimine serverist avaldab meile ühise teabe, mida võib allpool toodud eesmärkidel kolmandate isikutega jagada.
 
Küpsiseid ei saa kasutada teie arvutile ligipääsemiseks ega teie kohta teabe saamiseks. Volitusteta isikud ei pääse ligi küpsistes salvestatud andmetele. Küpsiseid ei kasutata mingil juhul teid puudutava nimelise teabe kogumiseks (nt eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress). JCDecaux võib koguda internetikasutaja anonüümseid edastatud andmeid (kasutatud veebilehitseja tüüp, veebilehe kuvamiste arv, täpne rada, mille kaudu internetikasutaja leheni jõudis, aeg, mis saidil või lehel veedeti jne).
 
Meie veebileht, nagu enamik veebilehti, hõlmab kolmandate poolte pakutud funktsioone, mis võivad teie veebibrauserisse oma küpsised salvestada.

Milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutame?

 

AllikasNimiEesmärk
Tehniline küpsisDrupal.tableDrag.showWeightSisuhaldustarkvara Drupal 
Tehniline küpsishas_jsSisuhaldustarkvara Drupal
Sessiooni küpsis (CMS Drupal)SESSc58e46ab033f687c56cbb7ff8805eed9Sisuhaldustarkvara Drupal
Google analytics küpsis_gaGoogle Analytics kogub külastusinfot antud leheküljel 
Tehniline küpsiscookies_enabledSisuhaldustarkvara Drupal
Tehniline küpsisjcdecaux_listing_referer_path Sisuhaldustarkvara Drupal
AddThis__atuvcAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 __atuvsAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 bt2AddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 di2AddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 dtAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 locAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 sscAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 sshAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 sshsAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 UidAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 UmAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 UvcAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 
 vcAddThis platvormi tegutsemiseks vajalik küpsis 

Kui saadame oma tellijatele ettevõtte e-kirju, võivad meie partnerid kasutada veebimajakaid selleks, et jälgida toimimisviise, nt seda, kes avas e-kirjad ja kes klõpsas linki. Seda tehakse, et mõõta meilikampaaniate edu ning parendada nende klientidele pakutavaid funktsioone ja malle.

 Meie partnerid võivad küpsiste ja veebimajakate kaudu koguda mitteisiklikult tuvastatavat teavet. Nad kasutavad seda teavet, et muuta teistel veebilehtedel kuvatavad reklaamid teie huvidele vastavaks.


Kuidas kontrollida küpsiseid või teisi tehnoloogiaid?


Enamik veebibrauseritest pakub võimalust kõik küpsised heaks kiita, kustutada või blokeerida; näha, millised küpsised teil on, ning need perioodiliselt eemaldada. Te saate nende küpsiste paigaldamisest ja kasutamisest loobuda, kuid pange tähele, et küpsiste keelamine võib mõjutada teie kasutajakogemust meie veebilehe mõnes osas.
 
JCDecaux juhib teie tähelepanu asjaolule, et kui te keeldute küpsiste paigaldamisest, paigaldatakse teie terminaliseadmesse keeldumisküpsis. Kui kustutate selle keeldumisküpsise, ei ole teie kohta võimalik tuvastada, et olete küpsiste kasutamisest loobunud. Sarnaselt paigaldatakse nõusolekuküpsis, kui nõustute küpsiste kasutamisega. Nõusoleku- või keeldumisküpsised peavad säilima teie terminali varustuses. Võite määrata oma veebibrauseris teavituse küpsise edastamise kohta, mis annab teile võimaluse otsustada, kas seda heaks kiita või mitte.
 
Meie partnerite privaatsuspoliitika ja suvandite kohta lisateabe saamiseks külastage palun:Saate küpsistest igal ajal loobuda. Oma valikuvõimaluste kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage Euroopa platvormi „Teie valikud veebis“ ning kasutage nende töövahendit.
Rohkem teavet küpsiste ning nendest loobumise kohta saate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org.

 

Privaatsuspoliitika
Preambul

 JCDecauxi jaoks on väga oluline kõigi inimeste privaatsuse tagamine ning nende isikuandmete konfidentsiaalsuse austamine.

Seetõttu esindavad need väärtused ühte ettevõtte ühiskondlikest lubatustest, mis on seotud jätkusuutliku arengupoliitikaga.

JCDecaux võtab kasutusele mõistlikke abinõusid, et tagada kõikide isikuandmete turvalisus, ühtsus ja konfidentsiaalsus, järgides sealjuures Eestis kehtivaid andmekaitseseaduste sätteid ning EL-i andmekaitseseaduse asjakohased sätteid nende kohaldatavuse piires.

Oleme privaatsuspoliitika välja kujundanud eesmärgiga teavitada teid lubadustest, mida ettevõte JCDecaux on andnud, et tagada vastavus kehtivatele reeglitele.

Seda põhimõtet võidakse muuta, arvestades õiguslikku ja reguleerivat konteksti ning Eesti järelevalveasutuse seisukohta.

Mõjuala

See privaatsuspoliitika kehtib kolmandate isikute (eriti klientide, partnerite, värbamiskandidaatide, tarnijate, veebis surfajate) isikuandmete igasugusele töötlusele.

Mõisted

 Isikuandmed: indiviide puudutavad andmed ja nende otsese või kaudse tuvastamine lubamine.
 
Andmetöötlus: isikuandmetega seotud tegevused, eriti nende hankimine, salvestamine, kasutamine, edastamine ülekandmise teel, avaldamine.
 
Andmekontroller: ükskõik mis organisatsioon, mis määrab kindlaks andmete kogumise eesmärgi ja vahendid.
 
Isikuandmete kaitse seadus. Eesti andmekaitseseadus, viimati muudetud versioon.
 
DPI. Eesti järelevalveasutus – Eesti Andmekaitse Inspektsioon.
 

Kogutud andmed

Üldiselt võite ettevõttega JCDecaux ühendust võtta ja külastada grupi veebilehti ilma, et peaksite isiklikke andmeid edastama. Selleks et teatud teenuseid pakkuda, võib ettevõte JCDecaux teilt küsida isikuandmeid, näiteks teabenõudele vastamiseks, avalduse täitmiseks või uudiskirja saatmiseks. 
 
Täpsemalt võime küsida isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress jne) ja muud teavet, mis on  seotud teie professionaalse tausta ja kogemustega juhul, kui kandideerite mõnele töökohale.

Igal juhul tagab JCDecaux, et kogutud andmed on rangelt adekvaatsed, asjakohased ning töötluseesmärgist nähtuna piisavad, mitte liiased. JCDecaux rakendab sobivaid meetmeid tagamaks, et kogutud isikuandmed on täpsed, täielikud ja vajaduse korral aktuaalsed.

Eesmärgid

JCDecaux tagab, et isikuandmeid kogutakse legaalsel, õiglasel viisil, mitte petturlike meetmete abil.
 
JCDecauxi töödeldud isikuandmed hangitakse kindlaks määratud, selgete ja seaduslike eesmärkide nimel.
 
Teie isikuandmeid võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:
  • mis tahes ühel meie lehel esitatud tööle kandideerimise avalduse töötlemiseks;
  • uudiskirjade väljasaatmiseks;
  • sõnumite vastuvõtmiseks ja vastamiseks.

ANDMETE SAAJAD

Isikuandmeid ei edastata ega kanta üle mis tahes kolmandatele pooltele, v.a volitatud saajatele.
 
Volitatud vastuvõtjad on juhtival positsioonil ettevõttesisesed teenused ja – kui olemas, siis – partnerite või teenusepakkujate autoriseeritud isikud.

ANDMETE VARUNDAMINE

 Andmeid hoitakse alles perioodi jooksul, mis ei ületa Eesti Vabariigis kehtivale andmekaitseseadusele vastavat andmevahetuse eesmärgil vajalikku säilitustähtaega.

Küpsised

Küpsis on väike tähemärke ja numbreid sisaldav fail, mida hoiame teie veebibrauseris või teie arvuti kõvakettal ning mis saadab teavet algsele veebilehele tagasi (nt seansi ID, keelevalik, kuupäev).
Käesolevaga teavitame teid, et veebilehte külastades paigaldatakse teie seadmesse küpsised.
Küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsistepoliitikat.

Turvalisus

 JCDecaux tagab, et teie isikuandmed on füüsiliste ja loogiliste vahendite abil turvatud.

Asjasse puutuvate isikute õigused

Teavitame teid, et Eesti andmekaitseseaduse järgi on andmesubjektil õigus saada teavitus isikuandmete töötlemisest ja selle sisust ning tal on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist või nende mis tahes töötlustegevustest kõrvale jätmist (v.a varundamine). Selleks võite meiega kirja teel igal ajal ühendust võtta, kasutades aadressi:
JCDecaux Eesti OÜ, Tartu mnt 18, Tallinn, Eesti, või meili teel: info@jcdecaux.ee.

Administratiivsed protseduurid

 Isikuandmete töötlemisest tuleb teavitada või see tuleb deklareerida DPI-s juhul, kui see on vajalik, ning mahus, milles see on nõutav.

KONTAKT

Selle privaatsuspoliitika kohta mis tahes teabe saamiseks saate võtta ühendust, kirjutades aadressil info@jcdecaux.ee.
 

Värskendus

Privaatsuspoliitikat võib uuendada igal ajal, mistõttu soovitame külastajatel seda regulaarselt kontrollida, kuna selles võib olla muudatusi.