• JCDecaux eesmärgiks on pakkuda lahendusi linnadele ning transpordi struktuuridele, ilma et selle maksaks kinni maksumaksja.
  • JCDecaux arendusprojektid + igapäeva hooldustöö on planeeritud võimalikult keskkonnasõbralikult.
    Seepärast eelistame elektriautosid, vihmavett, päikeseenergiat.
 
  • JCD üks kõige lennukamaid projekte on tasuta jalgrataste süsteem, projektiga alustati juba 15 aastat tagasi ning tänaseni naudivad miljonid inimesed selle hüvesid.
  • Jean-François Decaux rõhutab, et see on iga inimese ning ettevõtte vastutus olla keskkonnasõbralik ning aidata kaasa kliimamuutuste peatamisele.
  • JCDecaux on ühinenud mitmete Globaalse soojenemise vastu võitlevate kampaaniatega, et meie reklaamkandjatel eksponeeritavad üleskutsed tõstaksid kogu ühiskonna teadlikust.
  • Edaspidi võetakse linnade hangete läbiviimisel rohkem aluseks keskkonna säästlikust.
 
  • JCDecaux on 1. välimeedia ettevõtte, kes ühines RE100 koalitsioongia, lubadas tagada 100% Rohelise Energia kasutuse aastaks 2022.

Lähemalt saab Jean-François Decaux sõnavõttu vaadata siit:
https://www.youtube.com/watch?v=iTi-NaxXNEk