Menu
  • En-Et
    
Viimaste aastate järjest suurenev interneti, sealhulgas mobiilse veebi kasutamine on viinud sinna üha enam ka reklaamiraha. Kogemuse ja metoodika täienedes, on plusspoolte kõrval hakatud nägema ka varjukülgi. Üheks olulisemaks lahendust vajavaks probleemiks on asjaolu, et inimesed on järjest osavamad reklaamidest mööda vaatama.  

Suurbritannia uuringuettevõte Lumen, kes uurib meediakasutust pilgujälgimistehnoloogiaga, omades  selleks ka 2016. aastast püsivat veebipaneeli, on leidnud, et veebilehe külastajatest saavutavad reklaamiga kontakti vaid ca viiendik. See tähendab reklaamiinvesteeringutele loodetust hulga väiksemat tasuvust.

Tähelepanu on hakatud pöörama ka kontakti pikkusele, kuna sel on korrelatsioon mäletamisega - mida pikem on kontakt, seda paremini reklaami mäletatakse. Erinevate uuringute alusel saab väita, et mäletajate positiivne hoiak ja tegutsemiskavatsus brändi suhtes on pea alati kõrgem kui mittemäletajatel, seega on reklaamitava mäletamine oluline nii lühiajalises kui pikaajalises vaates. Sama kallak tuleb välja Lumeni andmetest, mille kohaselt pikem kontakt prognoosib suuremat reklaami klikkimismäära.

Et väga suur osa reklaamidest ei saa veebikülastajaga üldse kontakti ja paljude inimeste kokkupuude reklaamiga on alla sekundi, siis on hakatud otsima võimalikku väljapääsu kitsaskoha maandamiseks. Nii on üheks tõhusamaks lahenduseks  välja pakutud veebireklaami „kruntimist“ välireklaamiga. Nimelt on uuringus ilmnenud, et inimesed, kes sama kampaaniaga on saanud kontakti tänaval, on hoidnud pilku kauem ka veebis nähtaval reklaamil.

Alloleva juhtumi puhul on näha erinevused kuumuskaartidel, kui kontakt on saadud kas vaid veebi või nii veebi kui välireklaamiga.  Tõhusam kontakt on viinud ka parema mäletamise tulemuseni: inimesed, kes said kontakti mõlema meediaga, mäletasid veebireklaami oluliselt paremini.
 

Mobiilse veebi ja tänavareklaami sünergiat toetab lisaks sellele, et mõlemaid tarbitakse tihti liikumise pealt ja väga põgusa kontaktina, nende sarnane pikkupidine reklaamikujundus.
Seetõttu on Facebook, kes on öelnud, et  parim viis mobiilikampaaniat tugevdada on seda kombineerida välireklaamiga, andnud mobiilse reklaami paremaks pilgupüüdmiseks kujundusnõuandeid,  milles on aastaid välireklaami kujundanutele palju tuttavat:
Keskendu peamisele! Ole silmatorkav! Arvesta ülalt alla vaatamisega! Sõnum peab töötama helita! Bränd peab olema nähtav!
 

Ülalkirjutatu tugineb JCDecaux Suurbritannia turundusdirektori  David McEvoy ettekandel JCDecaux 2019. aasta novembrikuisel kliendiüritusel Beaujolais Nouveau.
 

Avaldatud asukohas Rahvusvahelised