Seetõttu kogus JCDecaux septembri- ja oktoobrikuus Norstati veebipaneeli abil andmeid tarbijate liikumise kohta ehituskaupluste ja sisustuskaupluste valikul.

Eelkõige huvitasid meid mõlema kategooria puhul 3 asja – kui tihti peetakse vajalikuks ehitus- või sisustuskauplusi külastada; millised on kauplused, mida rohkem välja tuuakse; ning inimeste endi poolt nimetatud olulised aspektid, mis kaupluse valikul määravaks saavad.

Saadud andmete järgi võib öelda, et mõlema kategooria puhul joonistuvad kaupluste mõjupiirkonnad geograafiliselt küllaltki selgelt välja.  Tugev paralleelne külastamine on tuntav rohkem ehitus- kui sisustuskaupluste juures. Mõnevõrra üllatusena tuli, et ehituskauplustes käiakse nii magalatest kui ka pereelamute rajoonidest suhteliselt sarnase aktiivsusega, samas kui sisustuskaupluste külastamine on sagedasem just pereelamute piirkondadest.  

Kui ehituskaupluste puhul on muude mõjurite osas oluline teadlikkus just soodsatest hindadest ja pakkumistest, siis sisustuskaupluste puhul tahab tarbija rohkem infot üldise hinnataseme kohta ning tooted võivad hea kvaliteedi nimel ka rohkem maksta. Samuti hinnatakse sisustuskaupluste juures isikupärasemat stiili.

Mõlema segmendi puhul ollakse nõus minema kaugemal asuvatesse kauplustesse, kui on teada, et sortiment on laia diapasooniga – seega on oluline seda kommunikatsioonis välja näidata. Et hästi ligipääsetavat asukohta rõhutati palju mõlemal puhul, siis on tähtis lisaks tootekampaaniatele mõelda ka asukoha teavituse väljatoomisele.