Menu
  • En-Et
Välimeedia kontaktiuuring Outdoor Impact sai uuendatud 2020. aasta liiklusloenduse andmetega.

Välimeedia kampaania meedianäidikuid mõõdetakse Eestis rahvusvahelise metoodika ja standardite alusel välimeedia kontaktiuuringuga Outdoor Impact. Uuring toodi turule 2013. aastal rahvusvaheliste välimeediettevõtete JCDecaux ja Clear Channel poolt. Märtsis viidi lõpule välimeedia kontaktiuuringu Outdoor Impacti värskenduskuur. Uuendamine puudutas kahte uuringumoodulit kolmest: liiklusloendust ning uusi asukohti välireklaami võrkudes.

Liiklusloenduse värskendus oli oluline, kuna Tallinnas on viimastel aastatel toimunud mitu olulist tänavate muudatust, näiteks Gonsiori muutsuunaline tee, mõne aasta tagune Haabersti ristmiku ehitus ja Reidi tee ilmumine Tallinna pilti. Oli tähtis, et need liiklusega seotud muutused andmetesse jõuaksid ning saaksime teada, mis mõju on neil nii kontaktsusele kui katvusele. Lisaks teedevõrgustiku uuendustele on viimastel aastal liiklemist mingitel etappidel mõjutanud ka koroonaaegsed piirangud. Stratum teostas ülelinnalise liiklusloenduse 2020. aastal ning üldise põhimõtte kohaselt, mis tähendab, et loenduste puhul filtreeritakse välja kõik "eriline", olgu see siis viirusest tulenevad piirangud, teede sulgemised, laulupeod jne, piirangute aja andmeid ei kasutatud.

Kuna välireklaamikampaaniaid tehakse massimeediana sageli ülelinnalistena, siis esialgsed ülelinnalised võrdlused eelmiste, teedeehituste ja piirangute eelsete andmetega näitasid puhtalt liiklusvoolu mahte vaadeldes kerget plussi (+4%). Erinevatel teedel oli mõningaid erinevusi – näiteks oli oluliselt tõusnud liiklusvool Paldiski maanteel, veidi langenud Pirita teel. Kui minna juba täpsemalt kampaania näidikute juurde, siis näeme, et muutused on võrreldes eelnevalt kasutatud liiklusandmetega väga vähesed, seega on inimeste õues liikumine olnud üldjoontes tavaperioodil väga stabiilne. Valgusvitriinide ja bussiootepaviljonide (Eurosize formaat) võrgus näeme, et keskmiselt saavutatakse kontakte võrreldes eelmiste andmetega 98%, ehk siis muutus on 2%. Katvuses mingeid nihkeid pole – keskmise Eurosize kampaania (70 asukohta, 2 nädalat) Tallinna katvus oli enne ja on ka nüüd 93%, katvus 7+ on jäänud samamoodi stabiilseks: 70% (eelmised andmed 71%). Sama kordub reklaamtahvli osas: katvus on jäänud samaks, olles näiteks 7 reklaamtahvli 3-nädalase kampaania puhul 81%, kontaktid on muutunud 2% võrra. Eriplaneeringute puhul oleme oma võrdlustes märganud, et erinevus võrreldes eelnevaga võib olla kuni 5% sõltuvalt planeeringust, iseloomulik on tendents, et mida rohkem on asukohti planeeringus, seda vähem mõjutab iga üksik asukoht kogutulemust. Kokkuvõtlikult, välimeedia on säilitanud fragmenteeruvas meediapildis oma  tugevuse, viies sõnumid kiiresti suurte rahvahulkadeni. Täpsem info Outdoor Impacti metoodika kohta siin.

Rääkides tuleviku arengutest Balti regioonis, siis on JCDecaux võtnud Leedus kasutusele „elavad andmed“ välireklaami ligiduses liikuvate inimeste loendamiseks, mida kogutakse wifi põhiste anduritega Eurosize väliekraanide juures. Leedu kuude põhised jälgimised on näidanud, et liiklusvool reaalajas jälgituna on koormuselt väga sarnane Outdoor Impacti andmetega. Eestis on viimasel aastal tegeldud samamoodi reaalaja andmestiku kogumise arendamisega, kõige paremini ja ülevaatlikumalt oleme saanud seda jälgida Pirita teel. Inimgeograafiline käitumine on näidanud väga suurt harjumuse jõudu, näiteks kui jälgisime 5 järjestikust esmaspäeva Pirita teel septembrist oktoobrini, siis nägime et neljal esmaspäeval viiest oli liiklusvool Piritalt linna sõites 18 000 autot päevas, ühel esmaspäeval 19 000 autot päevas.

Avaldatud asukohas Eesti