Menu
 • En-Et
Analüüsime liikluses toimuvat ning vaatame tulevikku
Möödunud on aasta sellest, kui hakkasime muutuvaid liiklusnumbreid terasemalt jälgima -  selleks, et aru saada, kui palju piirangud mõjutavad liikluskoormust ehk välireklaami auditooriumi. Liiklusolukord võib paberil kõlada sarnaselt, kuid oleme aastaga kõvasti õppinud ja olukord ei ole liikluses sama  aastatagusega.

Seoses 11. märtsil alanud lisapiirangutega anname ülevaate liikluskoormusest, et hinnata olukorda ja tagada kampaaniate efektiivne kontaktsus. Andmeallikatena kasutame esiteks Apple Mobility Reporti, teiseks Tallinna Linna infot liikluskoormuse kohta ristmikel, kolmandaks Statistikaameti Liikumisanalüüsi ning teatud piirkondade hindamiseks jälgime ka Google Mobility Reporti.*

Käesolev ülevaade toob lugejani järgmised 4 teemat:
 1. Praegune olukord ja prognoosid
 2. Kuidas reageerime?
 3. JCDecaux soovitused planeeringus käesoleva olukorra mõjul
 4. Tagasivaade aastale 2020
 

Praegune olukord ja prognoosid

Kõige värskemad piirangud Eestis kehtivad alates 11. märtsist ehk 10. nädalast.  Seda nädalat, perioodi 8-14 märts vaadeldes näeme, et liikluskoormusest säilis Tallinna suurtel ristmikel 80% võrreldes tavapärase liiklusega*. Analoogset tulemust on näha ka Apple Mobility Reportist**, kus üle-Eestiline vastav nädalane näit on 81%.

Alumisel graafikul on välja toodud Tallinna linna ristmike liikluskoormuse muutused 2021. aasta algul*, võrdlusbaasiks 2020. aasta nädalate 1-9 keskmine. Käesoleva aastaalguse mõningase languse taga on ilmselt harukordselt lumerohke libeda talve ja piirangute koosmõju. Kuna eelmise aasta märtsist alates oleme liiklust rohkem jälginud, panime JCDecaux poolt juba nädalatel 1-9 ennetavalt tänavatele kokkulepitud mahust 20% rohkem eurosize plakateid, et tasakaalustada võimalikku piirangute mõju kampaania kontaktsusele.

Jätkuvatel nädalatel prognoosime, et liikluses säilib kuni piirangute lõpuni 70-80% liikluskoormusest. Prognoosid põhinevad nii eelmise aasta eriolukorra kogemusel kui ka Läti ja Leedu liikluskoormuse näitudel sarnaste uuemate piirangute ajal.  Riias algasid 2. laine piirangud 2020. aasta lõpus ja nende näitel oli langus oluliselt väiksem kui 2020. aasta kevadel -kõige madalamal nädalal oli langus -19%.

 


Kuidas reageerime?

Jätkuvalt saad kindel olla JCDecaux järgnevates sammudes:
 1. Eelolevate kampaaniate puhul hindame kõik kokkulepped üle ükshaaval, vahetame liiklusinfot, tagame võimaliku kontaktikao lisamahuga ning korrigeerime seda vastavalt olukorrale.
 2. Uute pakkumiste koostamisel jälgime liikluskoormust pidevalt ning võtame seal toimuvat arvesse,  muutes vajadusel juba tehtud kalkulatsioone jooksvalt.
Oleme dialoogis ja suhtleme isiklikult. Kui tekib lisaks täiendavaid küsimusi, võta palun julgesti ühendust.


JCDecaux soovitused planeeringus käesoleva olukorra mõjul

Ajutiselt teisenenud liikumismustrite tõttu soovitame kohandada planeeringuid selle järgi, kus inimestel praegu rohkem põhjust olla:  
 
 • Toidukaupluste ja apteekide lähedal liikumine on väga tavapärane (langus vaid -1%). Eelmise kevade koroona-kriisis tõusis jaepoodide käive +4%, inimesed käisid ostukohas ka kõige suuremal kriisi-ajal üllatavalt lausa 23x kuus.
 
 • Osa töökohtade lähedal olevast liikumisest on ümber paigutunud elamupiirkondade lähedale (elamupiirkonnad +12%, kontorihooned -31%; Google Mobility 2021 märts***), seetõttu on mõttekas osa planeeringust paigutada ärimajade asemel elumajade lähedale. Samas ei tohi unustada Tallinna kesklinna.
 
 • 2020. aasta kogemus ütleb, et kui muu meelelahutus on suletud, suunduvad inimesed järjest rohkem terviseradadele ja õue jalutama. Soovitame osaliselt kasutada ka reklaampindu linnasiseste terviseradade naabruses.
 
 • Kuna e-kaubandus tarbekaupade tellimisel saab piirangute ajal kaubanduskeskuste aseaineks, siis on hea viis e-kaubanduse kasutamise mõjutamiseks ka pakiautomaatide pakett, et selle juures oleva nähtavusega tabada inimesi, kes on rohkem varmad e-kauplusi kasutama. Tallinnas on JCDecaux-l nähtavus 67 pakiautomaadi lähedal. Eelmisel kevadel tõusis pakiautomaatide täituvus rohkem kui 3 x.

Kõike seda kajastab ka eelmisel kevadel loodud Kodukontori pakett, mis koosneb nii toidukaupluste, apteekide, terviseradade, pakiautomaatide kui tanklate moodulist ning mis osutus populaarseks planeerimisvõrgustikuks. 

Oluline on JCDecaux reklaamvõrgu rohkem kui 2000 asukohaga paindlikke võimalusi kasutada nii, et reklaamsõnum oleks nähtav just seal, kus hetkeolukorras enim liigutakse. JCDecaux pakkumised on piirangute perioodil viidud vastavusse uuenenud kontaktusega.
 

Tagasivaade aastale 2020

Samuti on huvitav vaadata tagasi Tallinna liikluskoormusele aastal 2020 tervikuna. Järgneval graafikul on välja toodud Tallinna ristmike liikluskoormuse muutused alates 2020. aasta eriolukorra algusest, võttes 100%-ks sama aasta nädalate 1-9 keskmise. Varasemalt oleme 2020. aasta liiklusandmete puhul hinnanud tööpäevade keskmist, uuel graafikul on välja toodud aga täisnädala keskmised.
 

2020. aasta kevadise eriolukorra ajal oli madalaim säilinud liikluskoormuse tase aprilli algul 14. nädalal 63% kriisieelsest tasemest*. See tähendab, et kõige sügavamas kriisis säilis üllatavalt kõrge välireklaami kontaktsus. Graafiku andmed peegeldavad ka teadmist, et pärast eriolukorra lõppu naasis Tallinnas liikluskoormus juba maikuu lõpust kiiresti tavapärasele tasemele.

Ülejäänud aasta jooksul suuri üllatusi ette ei tulnud, mõningad liikluskoormuse langused korreleerusid riiklike pühadega, mida ka standardina JCDecaux hinnakirjas arvesse on võetud.

Samuti mõjutab liiklust ilm, mida oleme näinud Apple Mobility Reporti** detailsemalt liikumisviiside kaupa jälgides - näiteks tuisuse ja jäise ilmaga langeb autode kasutus ja tõuseb samas ühistranspordiga liiklejate arv, kuna osa liikujatest vahetavad sellistes tingimustes transpordivahendit. Nii näeme novembris mõningast liikluskoormuse vähenemist (ristmike seire graafik väljendab eelkõige autoga liiklejaid), kuid jõuludele eelnenud nädalad tõid taaskord hüppe üle keskmise.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et 2020. aasta liikluskoormus taastus peale eriolukorra lõppu äärmiselt kiiresti ja sellest edaspidi käitus  ootuspäraselt.


Allikad:
*Tallinna liiklusseire ristmikel 2020 - 2021
**Apple Mobility Report 2020 – 2021
***Google Mobility Report 2021 märts

 

Avaldatud asukohas Eesti