Menu
  • En-Et
  
Aktuaalse liiklusinfo jagamine on välimeedia kasutamiseks oluline, parimad otsused saab teha värskeima info pinnalt. Alumisel graafikul näete liikluse muutuse kokkuvõtet märtsi nelja nädala kohta*.

JCDecaux-d aitas andmekogumisel ja töötlemisel Reaalprojekti AS.
Kui esimese märtsi nädala tööpäeva keskmised lugeda 100%, siis sealt edasi on nädalate protsendid vastavalt 98% (9-15.03), 68% (16.03-22.03) ning 65% (23-29.03). Näeme, et peamine muutus toimus märtsi kolmandal nädalal, kui paljud siirdusid kodukontorisse. Neljanda nädala piirangud ristmikele väga suurt muutust ei toonud.

Kokkuvõttes oli keskmine tööpäeva liikluskoormus neljandal nädalal võrreldes märtsi esimese nädalaga 65%.


Allikas: Reaalprojekt AS Tallinna liiklusseiresüsteemi andmete põhjal, graafiku autor Taavi Agasild
 
*Andmed pärinevad Tallinna liikluse ristmikele paigaldatud https://seire.tallinn.ee/  serverist, mis kogub andmeid ristmikke läbivate autode kohta. Loendus teostatakse spetsiaalsete anduritega, mida on iga sõiduraja kohta üks. Numbrid edastatakse serverile, kus andmed uuendatakse iga minuti tagant.

Avaldatud asukohas Eesti