Menu
  • En-Et
  
2019. aasta kevadel mõõtis Teede Tehnokeskus JCDecaux palvel üle aja, mis kulub autoga sõites 100 m läbimiseks enne digitaalset väliekraani. 100 m on asjakohane nägemisdistants suurema reklaampinna puhul, kuna kontaktiuuringust Outdoor Impact on tulnud välja, et kuigi reklaam võib olla varem nähtav, siis alles selliselt distantsilt hakkab inimene reklaami vastu ka huvi tundma. See oli oluline info, kuna kui ühe digipostri reklaam kestab 10 sekundit, siis oli tarvis teada, mitut reklaami on möödujal võimalik enne ekraani näha.

Vaatlus osutas, et mõõdetud kohas, Liivalaia tänaval, kulus 100 m läbimiseks keskmiselt  11,3 sekundit, mis näitas, et mööduja saab näha kahe reklaamija digipostreid.


Tulemuste paikapidavuse tõenduseks otsustasime sügisel uuringut laiendada, lastes üle mõõta 100 m läbimiseks kuluva aja ka enne Paldiski, Tartu ja Pärnu maantee ekraane. Uuring viidi läbi oktoobrikuus ning liiklust jälgiti ööpäevaringselt 1 nädala jooksul. Asukohad, mille geograafia oli Tallinna 4 erineval liiklustrassil, katsid ligi veerandi DigiTallinna võrgust.

Nelja ekraani koondresultaat tõendas, et Liivalaia ekraanikoht polnud erandlik. Ühisnumbritena nägime, et aeg, mis kulus digiformaadi mõjuala läbimiseks, oli nelja ekraani lõikes 12,5 sekundit, mis näitas 2 reklaamklipi nägemise tõele vastavust. Reklaami vastuvõtu seisukohast viitab see ka DigiTallinna võrgu ülesehituse ühtlusele võimaliku kontakti suhtes, mis on seda enam oluline, et enamasti vajatakse kampaania läbiviimiseks mitut ekraani. Saame jagada kontaktiinfot ja mäletamise infot erinevate reklaamiformaatide kohta, kui see info huvitab, võta ühendust.

Avaldatud asukohas Eesti